5.800 deltakere

I 2023 gjennomførte 5.800 medarbeidere Norske virksomheter til sammen  mer enn 20.000 VR brannøvelser. Tilbakemeldingene er entydige; lærerikt, kosteffektivt og gøy.

Hver deltaker gjennomfører minst 3 slokkeøvelser når de trener. Les mer om VR branntrening. For å begrense skade på liv og helse, miljø og materielle verdier må slokking iverksettes i løpet av de første kritiske minuttene. Hvis man ikke lykkes med å slokke brannen tidlig - når den er liten - vil den øke og komme ut av kontroll. Derfor må alle ansatte kunne iverksette slokking når brann oppstår.  

"VR brannøvelse: Bærekraftig og kosteffektiv med høyt læringsutbytte."

VR branntrening kan gjennomføres når og hvor som helst. De ansatte øver når det passer best i løpet av dagen. De kan øve brannslokking med skum, pulver, CO2 og vann. De kan øve med samme slokkeutstyr som finnes på arbeidsplassen.

HMS leder Ole Viken i Feiring bruk var blant de aller første som tok VR brannøvelse i bruk. Han uttalte til «Våre veger».

- En virkelighetstro læringssituasjon og effektiv gjennomføring gjorde valget enkelt. Jeg så med en gang at dette er midt i blinken for vårt behov. Jeg håper og tror at våre ansatte synes at dette både er gøy, nytt og spennende. Jeg vil si at det er mer krevende å slukke brannen her enn i oljefatet. Dette er en veldig god metode, sier han. Les artikkelen her

Nå – etter mange tusen øvelser kan vi konkludere med at HMS leder Viken hadde helt rett. VR brannslokking er gøy og lærerikt for ansatte, enkelt og kosteffektivt for bedriftene.

Brannvernleder Jan Eriksen i Vestre Viken Helseforetak tok utstyret i bruk høsten 2020. Et fantastisk verktøy som gir mer enn tradisjonelle øvelser. Sier Jan og fortsetter. Nå kan helsepersonellet oppleve en brann i et pasientrom. Vi kan øve inn flere slokkeferdigheter og også snakke om egensikkerhet.

På toppen av det er avdelingslederne kjempefornøyde fordi de ansatte bare bruker noen minutter - når det passer - i en travel hverdag. Her kan du lese mer om hva brukerne sier.

«Alle branner starter små».

Derfor må de som er til stede når brann oppstår, de ansatte, kunne bruke det slokkeutstyret som er på arbeidsplassen. Med VR brannøvelse kan de velge mellom; skum, pulver, CO2 eller vann i ulike brannscenarier. 

0
Feed

Skriv en kommentar