Simulerte branner

Alle opplæringsaktiviteter må ha et læringsmål. Når det er klart, kan man velge læringsmetode. Svært ofte vil ulike læringsmetoder lede fram til et godt læringsutbytte. Det gjelder også for grunnleggende brannopplæring.

Simulerte branner.


Gasskar


I mange år har grunnleggende brannopplæring blitt gjennomført i «gasskar».

Karet fylles med vann. Så slipper man propangass opp gjennom vannet og antenner gassen.

Propan er en gass som også brukes til primuser eller gasskomfyrer. Begge kan brukes inne. Propan avgir ingen røyk.

Gasskar brannen er statisk, den sprer seg ikke. Instruktøren tenner brannen med en trykknapp. Når instruktøren mener deltakeren har slukket riktig, stenger instruktøren gasstilførselen, slik at brannen slukker. Denne øvelsen må gjennomføres ute. Mange velger derfor å gjennomføre slike øvelser sommerstid. Det er ikke uvanlig å se deltakere som slokker i kortbukse og t-skjorte.

VR brannøvelse


VR brannøvelser gjennomføres i et brannscenario som er relevant i forhold til deltakerens arbeidssted. F.eks. et industrielt miljø. De kan øve slokking med pulver, skum, CO2 eller vann. Samme funksjonalitet, som i virkeligheten.

Alle deltakere starter øvelsen med å trekke ut splinten. Så starter de med en liten brann (tidlig i forløpet). Nesten alle klarer å slukke den brannen på første forsøk. Så «flytter» vi deltakeren litt lenger inn i brannforløpet. De erfarer at brannen har spredt seg og at det blir mer krevende å slukke. De må bevege seg, sveipe mer og sørge for at slukkemiddelet leveres fra ulike vinkler, slik at brannen slukkes. De vil også erfare at det virtuelle rommet fylles med røyk. Neste trinn handler mest om egensikkerhet. Nå har brannen blitt så stor at de fleste vil erfare at brannapparet går tomt. Underveis i alle disse øvelsene får deltakeren veiledning fra en kompetent instruktør. Deltakeren kan øve så mange ganger de vil.

Deltakeren må selv slukke brannen. Hvis de ikke klarer det, går apparatet tomt.

Praktisk øvelse – definisjon

Praktisk øvelse er en aktivitet som lærer og forbedrer ferdigheter som eleven trenger for å utføre den praktiske oppgaven i virkeligheten.

Læringsmål; fra sikkerhetsforskriften

  • Utøveren skal beherske grunnleggende ferdigheter i slokking av små branntilløp som kan oppstå ved utførelse av varme arbeider.
  • kjenne til ulike metoder for slokking og slokkeutstyr.
  • Hver deltaker skal øve praktisk på de ulike momentene:
  • bære slokkeapparatet i håndtaket
  • dra ut sikringen
  • velge og bruke riktig slokkestrategi (eks. sikte mot flammens rot) – slokke
  • Brannen skal slokkes fullstendig av hver kursdeltaker minimum to ganger
  • Gjennomfør slokkeøvelsen slik at hver kursdeltaker får den tiden de trenger for å gjennomføre momentene

Begge øvelsesformer tilfredsstiller læringsmålet.


Jeg mener at ulike pedagogiske virkemidler kan lede fram til samme læringsmål. VR brannsim. tilfredsstiller alle læringsmålene i de praktiske øvelsene slik de er beskrevet i forskriften. Den teoretiske opplæringen er godt beskrevet. Den kan man ta som e-læring eller i klasserom.

For god ordens skyld: Norsk Brannvernforening og Finans Norge har uttalt at VR brannøvelser egner seg godt for personell i Sykehus, hoteller, kjøpesenter og lignende, altså særskilte brannobjekt. Vi mener bruken av slokkeutstyr og slokketeknikk er den samme uavhengig av brannobjekt. Når det kommer til brannteorien, blir saken en annen. Der vil yrke og brannobjekt ofte påvirke innholdet.

Hva sier andre.


Her er ett eksempel fra Trond Borgar Hansen Kursansvarlig, Instruktør og Brannvernleder. Han har gjennomført utallige Varme arbeider kurs.

VR brannsimulator er et fullverdig alternativ til tradisjonelle slokkeøvelser. Målet for opplæringen beskrives i sikkerhetsforskriften for varme arbeider. Jeg mener at alle elementene i målet for varme arbeider blir ivaretatt og at deltakerne kan øve inn nødvendige ferdigheter; uttrekk av splint, slokketeknikk, flere slokkemidler og erfare branner i forskjellige stadier.

Hvis noen har spørsmål eller ønsker dialog – ta kontakt så tar vi en prat.

0
Feed

Skriv en kommentar