Bestill din egen brann

Ja, du leser riktig, nå kan virksomheter bestille sitt eget brann scenario med VR teknologi. Som de første i verden har Feiring Bruk bestilt et skreddersydd, virtuelt branntreningsscenario til sine ansatte. De har dermed alle forutsetninger for å avverge skader på personell og materiell, når de ansatte snart trener på å slukke brann i et virtuelt rom som de kjenner igjen fra arbeidsplassen sin.

Les mer på https://www.securitas.no/om/nyhetsrom/bestill-din-egen-brann/

Del: