Brannøvelse i arbeidstiden

Real Training er stolte av å kunne tilby brannøvelser som ikke forstyrrer den daglige driften. Våre øvelser bidrar til å styrke sikkerheten både på arbeidsplassen og hjemme, da deltakerne blir bedre rustet til å håndtere en håndslukker. Fordi øvelsene gjennomføres i arbeidstiden, er det ikke behov for å sette inn ekstra ansatte, noe som gjør løsningen svært kostnadseffektiv.

Kontakt oss for et møte!

Fleksibel brannøvelse

Vi vet at avdelingsledere har travle dager, derfor tilbyr vi flere måter å forenkle planleggingen av brannøvelser på. Vår erfaring er at en tett dialog med avdelingsleder sikrer at prosessen gjennomføres på en ordentlig måte.

07.00

Vi rigger opp brannsimulatoren.

07.20

Nattevaktene gjennomfører årets brannøvelse før de går hjem.

07.50

Vi er klare for at dagvaktene kan komme og gjennomføre brannøvelsen i løpet av arbeidsdagen.

15.30

Vi rydder ned og rydder opp etter oss før vi drar.

 

Dagen etter utarbeider vi en rapport som lederne kan sette i HMS-permen, slik at dere er klare når det blir tilsyn.